"Het KOMPAS "

Opleidingsvorm 4 (OV4) – type 3 biedt onderwijs aan normaal begaafde kinderen met een pervasieve ontwikkelingsstoornis of gedrags- en emotionele stoornis, die niet in het reguliere onderwijssysteem kunnen functioneren.
De ervaring leert ons dat deze leerlingen, mits de nodige pedagogisch-didactische ondersteuning en aangepaste psychosociale vorming, zeer goede resultaten kunnen neerzetten en leren omgaan met hun ‘anders-zijn’.
OV4 heeft tot doel de jongeren een opleiding te geven op ASO, TSO of BSO niveau en hen voor te bereiden op een wederinstroming in het reguliere onderwijs.

BuSO Kristus Koning heeft ervoor gekozen om een OV4-opleiding op hoog theoretisch TSO niveau aan te bieden. Wij richten een eerste en tweede leerjaar A in, optie Techniek Wetenschappen en een tweede graad Techniek-wetenschappen.

Leerlingen die deze opleiding voltooien, bekomen hetzelfde diploma als leerlingen die voor het traject in het reguliere onderwijs kiezen. Ze voldoen aan dezelfde overgangsvoorwaarden als van het reguliere onderwijs en volgen derhalve ook dezelfde programma’s en leerplannen.