Het schoolteam telt meer dan 200 mensen.

Het directieteam is samengesteld uit de algemeen directeur (Koen Bernaers), de adjunct-directeur (Bart Torfs) en de Technisch-adviseur-coördinator (Patrick Van Buyten).

Het lerarenkorps bestaat uit leraars ASV (algemene en sociale vorming) en leraars BGV (beroepsgerichte vorming).

Daarnaast beschikt de school over een uitgebreid team paramedici (psychologen, pedagogen, ergotherapeuten en sociaal verpleegkundigen) die instaan voor de communicatie tussen school en ouders , tussen school en instellingen. Zij zorgen voor de leerlingbegeleiding en sturen de handelingsplanning aan. Ouders kunnen steeds op hen rekenen voor alle kleine en grote problemen.

Een uitgebreid secretariaat regelt alle administratie van de school, zoals de boekhouding, de leerlingadministratie, de verzekeringen , het busvervoer enzoverder. Onder het tabblad “praktisch” kan je de belangrijkste telefoonnummers terugvinden.