Welkom op BuSO Kristus Koning
Meer dan een school
Samen op weg naar een toekomst!

Autiwerking

Onze werking: De Schakel (OV3) & Het Kompas (OV4)

Een aangepaste en gescheiden autiwerking binnen onze school.
Invullen van de behoefte aan een specifieke autiaanpak.

Binnen het BuSO bestaat er geen specifieke opleidingsvorm voor onze jongeren met een diagnose autisme spectrumstoornis, daarom dat deze jongeren in alle scholen en opleidingsvormen verspreid zitten. Wij zijn ons bewust van dit probleem en willen hieraan werken. Daarom dat wij voor deze jongeren binnen onze school een specifieke auti aanpak aanbieden.

In de gescheiden auti werking bieden wij het observatiejaar en de richtingen magazijnmedewerker en tuinbouw aan. Het team bestaat uit leerkrachten die op zeer regelmatige tijden nascholing volgen. Zo hebben zij ook een autisme-vriendelijke leerkrachtenstijl ontwikkeld.
Naast deze werking hebben wij nog verschillende auti-vriendelijke klassen. Deze leerlingen zitten verspreid binnen alle richtingen die wij aanbieden. En worden begeleid door onder andere een auti-coach.

WAT MAAKT ONZE AUTI-AANPAK ZO KENMERKEND VOOR ONZE DOELGROEP LEERLINGEN?
We vertrekken vanuit de specifieke noden van de leerlingen met ASS en werken deze uit op hun niveau van functioneren. Waarbij we aandacht besteden aan de verduidelijking van ruimte en tijd, verduidelijking van werkactiviteiten en verduidelijking van werkorganisatie. We bereiden onze leerlingen ook voor op integratie in de maatschappij. Vanaf het 3de jaar gaan onze leerlingen al op WPL (= werkplekleren). In het 4de en 5de jaar hebben onze leerlingen stage maar deze wordt op hun maat individueel begeleid en voorbereid. Er wordt binnen onze werking hard ingezet op educatie van ons team, het behalen van een bachelor na bachelor autisme behoort tot de voorwaarden voor langdurig dienstverband. Ook komt onze kennis niet enkel uit de theorie, maar ook uit de praktijk. Sommige leerkrachten hebben zelf een Autisme Spectrum Stoornis waardoor zij ons van een uniek perspectief kunnen voorzien en wij dit kunnen gebruiken in de praktijk ten goede van onze leerlingen.

ALGEMEEN EINDDOEL VAN DE AUTI-AANPAK EN BEGELEIDING?
Als einddoel willen wij deze leerlingen zo zelfstandig mogelijk laten functioneren in de maatschappij, waarbij ze zich goed voelen in hun vel en er een netwerk is opgestart rondom hen.