Welkom op BuSO Kristus Koning
Meer dan een school
Samen op weg naar een toekomst!

Opleiding Basis Metaal

In de opleidingsfase worden zowel de basistechnieken van het lassen als materialenkennis aangeleerd aan de hand van verschillende kleine en middelgrote werkstukken.

In de kwalificatiefase komen de verschillende lasmethoden aan bod. Door herstelling van containers en door constructie- en onderhoudswerken trachten wij de verschillende lasmethoden op een aangename manier aan te leren.

Het is de bedoeling dat de leerlingen na de opleiding de volledige techniek van het lassen beheersen. In deze fase krijgen ze de kans om via een stageperiode van zes weken de reeds aangeleerde attituden en vaardigheden in de nijverheid toe te passen.
Aan tewerkstelling is er, zowel in grote als in kleine bedrijven, geen gebrek.