Welkom op BuSO Kristus Koning
Meer dan een school
Samen op weg naar een toekomst!

Opleiding Organisatie & Logistiek

In elk magazijn is er sprake van de goederenstroom : ontvangst, opslag, orderpicking, verzending en administratie.

De opleidingsfase bestaat uit twee schooljaren (2de en 3de jaar), waarin veel aandacht gaat naar stiptheid en orde in het verwerken van een goederenstroom. De leerlingen zorgen voor de goederenstromen binnen onze eigen school en zij verzorgen de logistieke ondersteuning van de schoolse activiteiten.
In het derde jaar gaan onze leerlingen wekelijks vier lesuren op verplaatsing werken. Zij leren in een lokale supermarkt o.a. rekken aanvullen, leeggoed sorteren en communiceren met medewerkers en/of klanten.

De kwalificatiefase bestaat uit twee schooljaren (4de en 5de jaar). In deze fase wordt er meer aandacht besteed aan verantwoordelijkheid en zelfstandigheid om de goederenstroom vlotter te laten verlopen. Zij verzorgen de ontvangst van goederen van externe leveranciers, controleren en leveren deze goederen dóór aan de opleidingsfase.
Zij leren interne vervoermiddelen besturen, zowel op school als tijdens hun stages en/of ‘werkplek-leren’.
Stages duren in het vierde jaar 3 weken (1 week + 2 weken) en in het vijfde jaar 6 weken (2 weken + 4 weken).
Tijdens het werkplek-leren gaan onze leerlingen, onder begeleiding van hun praktijkleerkrachten, hun magazijnvaardigheden in de realiteit oefenen in verschillende bedrijven.
In het vijfde jaar krijgen de leerlingen de kans tot het behalen van het VCA-attest en het attest van heftruckchauffeur.

Indien de leerlingen slagen, ontvangen zij het kwalificatiegetuigschrift ‘magazijnmedewerker’. Zij kunnen daarna nog kiezen voor de Alternerende Beroepsopleiding, het ABO-jaar (zie aldaar).

ASV OV3 VISIE

Het algemene doel van de opleidingsvorm 3 (OV3) is het voorbereiden op de integratie van de leerlingen in het gewoon leef- en arbeidsmilieu. Daarom bieden wij binnen de lessen ASV voornamelijk functionele en praktische leerinhouden aan. De verschillende vormen van zelfstandigheid en sociale redzaamheid staan centraal in onze lessen. Onze leerlingen zelfstandig leren functioneren in onze maatschappij blijft ons hoofddoel.

Dankzij onze specifieke aanpak, het inrichten van kleine klasgroepen, het aanbieden van een veilig, aangepast leerklimaat, … zorgen we ervoor dat we op maat van elke leerling kunnen werken. Rekening houdend met ieders specifieke noden, die we noteren in het individueel handelingsplan.

De meerderheid van onze leerinhouden wordt projectmatig aangeboden. Ons hoofddoel blijft ernaar streven om zo functioneel mogelijk te werken. Zo vertrekken we vanuit de theorie toegepast in de praktijk. Enerzijds bieden we sommige thema’s aan aan de hand van educatieve uitstappen, anderzijds komen er ook gastsprekers getuigen over bepaalde onderwerpen. We proberen steeds zo dicht mogelijk bij de leefwereld van onze jongeren aan te sluiten zodat de lesinhouden stimulerend werken.

Essentieel voor OV3 is dat hierbij zowel aspecten van zelfredzaamheid als beroepsvoorbereiding aan bod komen. Het op elkaar afstemmen van het leeraanbod in de ASV- en BGV-lessen is daarbij erg belangrijk.

Binnen onze school stemmen we ASV & BGV beter op elkaar af in het totaalplaatje van de hele schoolloopbaan. Buiten constructief en veelvoudig overleg in het kader van de handelingsplanning, zetten we samen in op vakkennis.

Dit wil zeggen dat ASV de inzichten, vaardigheden en attitudes in het belang van een arbeidsvoorbereiding (stage) en de latere beroepsinschakeling van onze OV3-leerlingen ondersteunt.

De integratie van ASV en BGV bevordert het functioneel leren en motiveert de leerlingen tot het bereiken van de einddoelstelling: tewerkstelling in het reguliere arbeidsmilieu.