Belangrijke data 2021-2022

 

Datum

Activiteit

Maandag 20 september 2021

Klassikale infoavond OV3 + OV4

Vrijdag 24 september 2021

Leerlingvrije evaluatiedag (portretklassenraden) OV3 + OV4

Maandag 04 oktober
2021

Facultatieve verlofdag

Maandag 18 oktober
2021

Personeelsvergadering 1

Woensdag 27 oktober
2021

NM: IHP OV3 +OV4

Donderdag 28 oktober
2021

Leerlingvrije evaluatiedag IHP OV 3 + OV4

Vrijdag 29 oktober
2021

Rapport 1 OV3 + OV4

Maandag 01 t.e.m. 05 november

2021

Herfstvakantie

Donderdag 11 november 2021

Wapenstilstand vrijaf

Dinsdag 23 november 2021

Leerlingvrije dag OV4 (Hervormingen)

Woensdag 15 december

Leerlingvrije dag
OV3 + OV4

Woensdag 22 december 2021

Leerlingvrije evaluatiedag OV4 (deliberende klassenraden) Avond
: Kerstmarkt

Donderdag 23 december 2021

Leerlingvrije evaluatiedag OV4 (deliberende klassenraden)

+ Rapport 2 OV3

Vrijdag 24 december 2021

Leerlingvrije evaluatiedag OV3 + OV4 (=halve dag)

+ Rapport 2 OV4

Maandag 27 december 2021

vrijdag 7 januari
2022

Kerstvakantie

Woensdag 12 januari
2022

Namiddag : IHP OV3 + OV4

Donderdag 13 januari 2022

Leerlingvrije evaluatiedag IHP OV3 + OV4

Woensdag 19 januari 2022

Pedagogische studiedag OV3
+ OV4

Dinsdag 25 januari

Personeelsvergadering 2

Vrijdag 4 februari 2022

Facultatieve verlofdag

Maandag 21 februari 2022

Leerlingvrije evaluatiedag OV4

Maandag 28 februari t.e.m. vrijdag
4 maart 2022

Krokusvakantie

Donderdag 17 maart 2022

Personeelsvergadering 3

Woensdag 30 maart 2022

Leerlingvrije evaluatiedag OV4 (deliberende klassenraden)

Donderdag 31 maart 2022

Leerlingvrije evaluatiedag OV4 (deliberende klassenraden) Avond:
IHP OV3 + OV4

Rapport 3 OV3

Vrijdag 01 april 2022

Leerlingvrije evaluatiedag IHP OV3 + OV4 Rapport 3 OV4

Maandag 4 t.e.m. vrijdag 15 april

2022

Paasvakantie

Maandag 18 april 2022

Paasmaandag – vrijaf

Woensdag 27 april 2022

Pedagogische studiedag OV3 en OV4

Maandag 2 mei 2022

Leerlingvrije dag OV3 + OV 4 (moderniseringen)

Maandag 9 mei 2022

Personeelsvergadering

Donderdag 26 mei 2022

O.H Hemelvaart vrijaf

Vrijdag 27 mei 2022

Brugdag – vrijaf

  Vrijdag 3 juni 2022

Leerlingvrije evaluatiedag OV4

Maandag 6 juni 2022

Pinkstermaandag vrijaf

Dinsdag 14 juni 2022

Leerlingvrije evaluatiedag OV 3 (klassenraden)

Woensdag 22 juni 2022

Leerlingvrije evaluatiedag OV4

Donderdag 23 juni 2022

Avond : IHP OV3

Vrijdag 24 juni
2022

Leerlingvrije evaluatiedag OV3 (klassenraden)

+ IHP OV3

Maandag 27 juni 2022

Leerlingvrije evaluatiedag OV4 (deliberende klassenraden)

Dinsdag 28 juni 2022

Leerlingvrije evaluatiedag OV4 (deliberende klassenraden

+ IHP OV4

Woensdag 29 juni 2022

Leerlingvrije evaluatiedag IHP OV 4 + rapport 4

Donderdag 30 juni 2022

Leerlingvrije evaluatiedag OV 3 + OV 4

 

 

 

 

 

STAGES

Ma. 11 t.e.m. vr. 29 oktober
2021 (15 dagen)

Eerste bedrijfsstage 5de jaar anker m.u.v.
graadklassen

Ma. 15 november t.e.m.
vr. 3 december (15 dagen)

Eerste bedrijfsstage 5de jaar schakel

Ma. 15 november t.e.m.
vr. 3 december (15 dagen)

Eerste bedrijfsstages 5de jaar anker graadklassen

Ma. 22 t.e.m. vr. 26 november (5 dagen

Eerste bedrijfsstage 4B schakel

Ma. 15 t.e.m. 19 november (5 dagen)

Eerste bedrijfsstage 4de jaar anker m.u.v.
graadklassen

Ma. 29 november t.e.m.
3 december (5 dagen)

Eerste bedrijfsstage 4de jaar anker graadklassen

Ma. 14 t.e.m. vr. 25 maart (10 dagen)

Tweede bedrijfsstage 4de jaar anker

Ma. 21 t.e.m. vr 25 maart (5 dagen)

Eerste bedrijfsstage 4A Schakel Mag/Tui

Ma. 25 t.e.m.
vr 29 april (4 dagen)

Tweede bedrijfsstage 4A Schakel Mag/Tui

Do. 21 april t.e.m.
vr.
6 mei (10 dagen)

Tweede bedrijfsstage 4B Schakel

Di. 3 t.e.m. vr. 20 mei
(14 dagen)

Tweede bedrijfsstage 5de jaar anker

Ma. 9 t.e.m. di. 31 mei (15 dagen)

Tweede bedrijfsstage 5de jaar schakel

Ma. 9 t.e.m. vrijdag 20 mei (10
dagen)

Tweede bedrijfsstage 4de jaar graadklassen

Ma. 30 mei t.e.m vr. 3 juni (5 dagen)

Derde bedrijfsstage 4A Schakel
Mag/Tui

 

 

EXAMENS

Donderdag 16 t.e.m. dinsdag 21 december 2021

Examens
1ste trimester

Donderdag 24 t.e.m.
dinsdag 29 maart
2022

Examens
2de trimester

Maandag 20, dinsdag 21, donderdag 23 en vrijdag
24 juni

Examens
3de trimester