Kalender

Op onze school

  • ... bieden we een veilige omgeving aan.

  • ... houden we continu rekening met moeilijkheden in sociaal functioneren.

  • ... werken we aan de communicatie en de omgang met anderen.

  • ... werken we nauw samen met de ouders en het netwerk rondom de jongere.

  • ... ondersteunen we het eigen kunnen.

  • ... leiden we onze leerlingen op tot bekwame vakmensen.