Welkom op BuSO Kristus Koning
Meer dan een school
Samen op weg naar een toekomst!

BuSO

BuSO is de afkorting voor Buitengewoon Secundair Onderwijs. Het BuSO onderwijs is in het leven geroepen om tegemoet te komen aan jongeren met een handicap, leerproblemen of opvoedingsproblemen.

Het BuSO is opgedeeld in verschillende types. Op Kristus Koning richten wij ons tot het basisaanbod, type 3 en type 9.

Basisaanbod (Vroegere Type 1)
Sinds 2015 vervangt het basisaanbod het vroegere type 1 onderwijs. Binnen het vernieuwde basisaanbod is ruimte voor jongeren met een licht mentale handicap en/of leerstoornissen.

Type 3
Dit type onderwijs is geschikt voor jongeren die gebukt gaan onder zware emotionele problemen of gedragsproblemen.

Type 9
Type 9 onderwijs richt zich op leerlingen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) met een normale begaafdheid. Binnen onze werkingen ‘De Schakel’ (OV3) en ‘Het Kompas’ (OV4) richt ons team zich exclusief op dit type onderwijs.