Welkom op BuSO Kristus Koning
Meer dan een school
Samen op weg naar een toekomst!

Opleiding Groenvoorziening & Decoratie

De leerlingen maken kennis met de verschillende vakgebieden in tuinbouw. Ze leren er allerlei vaardigheden zodat ze zelf aan de slag kunnen in de serre, siertuin, groentetuin en fruittuin.

Ze gaan op bedrijfsstage en maken er kennis met het echte beroepsleven. Zo ontdekken ze welke tuinbouwtak hen het meest interesseert. In de school leren ze hoe ze tuinen moeten onderhouden en aanleggen, werken ze in de serres en doen ze aan bosonderhoud. Ze leren er omgaan met moderne tuinbouwmachines en automatisering. De leerlingen gaan ook buiten de school werken, zowel privé als in een bedrijf.


De opleiding tuinbouw voldoet aan de eisen van de hedendaagse tuinbouw. Onze leerlingen kunnen naar gelang van hun mogelijkheden in een breed beroepenveld aan de slag, bijvoorbeeld in de groendienst bij een gemeente, in een firma van tuinonderhoud en/of tuinaanleg, bij een boomkweker, in een bloemenwinkel of tuincentrum, bij een boomverzorgingsbedrijf, bij een loonwerkersbedrijf, bij de plantsoendienst van dierenparken, bij een bestratingsfirma, in openbare diensten, enzovoort.

De afdeling tuinbouwarbeider is geknipt voor jongens en meisjes die graag buiten zijn, willen werken met hun handen en een hart hebben voor alles wat groeit en bloeit.

ASV OV3 VISIE

Het algemene doel van de opleidingsvorm 3 (OV3) is het voorbereiden op de integratie van de leerlingen in het gewoon leef- en arbeidsmilieu. Daarom bieden wij binnen de lessen ASV voornamelijk functionele en praktische leerinhouden aan. De verschillende vormen van zelfstandigheid en sociale redzaamheid staan centraal in onze lessen. Onze leerlingen zelfstandig leren functioneren in onze maatschappij blijft ons hoofddoel.

Dankzij onze specifieke aanpak, het inrichten van kleine klasgroepen, het aanbieden van een veilig, aangepast leerklimaat, … zorgen we ervoor dat we op maat van elke leerling kunnen werken. Rekening houdend met ieders specifieke noden, die we noteren in het individueel aangepast curriculum.

De meerderheid van onze leerinhouden wordt projectmatig aangeboden. Ons hoofddoel blijft ernaar streven om zo functioneel mogelijk te werken. Zo vertrekken we vanuit de theorie toegepast in de praktijk. Enerzijds bieden we sommige thema’s aan aan de hand van educatieve uitstappen, anderzijds komen er ook gastsprekers getuigen over bepaalde onderwerpen. We proberen steeds zo dicht mogelijk bij de leefwereld van onze jongeren aan te sluiten zodat de lesinhouden stimulerend werken.

Essentieel voor OV3 is dat hierbij zowel aspecten van zelfredzaamheid als beroepsvoorbereiding aan bod komen. Het op elkaar afstemmen van het leeraanbod in de ASV- en BGV-lessen is daarbij erg belangrijk.

Binnen onze school stemmen we ASV & BGV beter op elkaar af in het totaalplaatje van de hele schoolloopbaan. Buiten constructief en veelvoudig overleg in het kader van de handelingsplanning, zetten we samen in op vakkennis.

Dit wil zeggen dat ASV de inzichten, vaardigheden en attitudes in het belang van een arbeidsvoorbereiding (stage) en de latere beroepsinschakeling van onze OV3-leerlingen ondersteunt.

De integratie van ASV en BGV bevordert het functioneel leren en motiveert de leerlingen tot het bereiken van de einddoelstelling: tewerkstelling in het reguliere arbeidsmilieu.

Verkoop groenten & bloemen

 

Op onze afdeling tuinbouw verkopen we het ganse jaar onze zelf gekweekte producten. Zoals boomkwekerijgewassen, groentes en bloeiende planten.

Groenten zijn beschikbaar vanaf oktober tot en met december. U kunt dan bij ons terecht voor pompoen, ui, prei en selder.

Perkplantjes zijn aanwezig vanaf april tot eind mei. Vaste planten zijn het hele jaar door beschikbaar. Verder bent u steeds welkom om eens een kijkje te komen nemen op onze afdeling tijdens de schooldagen tussen 09:00 & 15:30.

Het makkelijkst bereikt u de afdeling tuinbouw via de zij-ingang aan de hoofdingang aan de parking van de gemeente. De bareel opent automatisch tijdens de schooluren.