Welkom op BuSO Kristus Koning
Meer dan een school
Samen op weg naar een toekomst!

VOKAN

VOKAN is een samenwerking tussen het buitengewoon en gewoon onderwijs.

Het biedt de kans aan kinderen en jongeren met een beperking om het gewoon onderwijs te volgen met extra ondersteuning en begeleiding.

De begeleiding richt zich tot de leerling of student, zijn/haar school en zijn/haar ouders.

Als VOKAN willen we graag helpen bij een geslaagde integratie in het reguliere onderwijs.

Vanuit Kristus Koning beperkt de VOKAN zich tot volgende doelgroepen:
•vanuit BuLO
-kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis in het basisonderwijs
-kinderen met een attest type 8, enkel en alleen als ze integreren vanuit het BuBaO en dit in het basisonderwijs
•vanuit BuSO
-jongeren met een autismespectrumstoornis in het secundair en hoger onderwijs
-jongeren met een attest type 3, enkel en alleen als ze integreren vanuit het BuSO en dit in het secundair of hoger onderwijs.


Doelstellingen
De leerlingen alle kansen bieden tot een geslaagde integratie in onze samenleving.

Het positief zelfbeeld bevorderen van de kinderen.
De zelfstandigheid van deze kinderen aanmoedigen en bijsturen.

Een positieve samenwerking tot stand brengen tussen de verschillende VOKAN-partners.