Het Kompas

Binnen “Het Kompas”, Opleidingsvorm 4 (OV4) type 3&9 biedt onze autiwerking onderwijs aan normaal begaafde kinderen met een autisme spectrum stoornis en/of of gedrags- en emotionele stoornis welke niet in het reguliere onderwijssysteem kunnen functioneren.
De ervaring leert ons dat deze leerlingen, mits de nodige pedagogisch-didactische ondersteuning en aangepaste psychosociale vorming, zeer goede resultaten kunnen neerzetten en leren omgaan met hun ‘anders-zijn’.
OV4 heeft tot doel de jongeren een opleiding te geven op ASO, TSO of BSO niveau en hen voor te bereiden op een wederinstroming in het reguliere onderwijs.