Inschrijven

Om uw kind in het buitengewoon onderwijs te kunnen inschrijven, hebt u een verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs nodig. Enkel de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB) mogen een inschrijvingsverslag opstellen.

Uit dat verslag moet blijken dat redelijke aanpassingen onvoldoende zijn om uw kind de leerdoelen te laten halen in een reguliere school.

Het inschrijvingsverslag vermeldt:

  • dat buitengewoon onderwijs aangewezen is voor de leerling
  • welk type het meest geschikt is voor de leerling

 

Om uw kind bij ons in te schrijven of om nader kennis te maken met onze werking neemt u best contact op met het secretariaat. Deze is iedere schooldag bereikbaar op 03/217.03.50

Voor de specifieke auti-werking kunt u direct contact opnemen met de coördinatrice op het nummer 0498/17.78.72