Welkom op BuSO Kristus Koning
Meer dan een school
Samen op weg naar een toekomst!

Opleiding Basis Confectie & Textielverzorging

De leerlingen genieten een opleiding in de verschillende deelcompetenties van het mooie vak meubelstofferen.

Vooreerst worden ze opgeleid in de nodige naai- en confectietechbieken met industriële naaimachines. Daarna kunnen ze zich verder bekwamen in het stofferen van matrassen, kussens en de basis van gordijnconfectie.

Vervolgens worden de nodige vaardigheden aangeleerd van het essentiële werk in de sector nl. slopen (ontmantelen) en grijswerk.

Het grijswerk omvat het sangelen, het plaatsen van diverse soorten veren en het vulmateriaal aanbrengen. Het verstevigen van de houten draagstructuur en kleine reparaties uitvoeren is nodig om goed werk te verrichten. Daarna worden ze verder opgeleid tot moderne stoffeerders.

Tijdens gans de opleiding wordt hen de zin voor het mooie dat met stof kan worden gerealiseerd in een interieur, bijgebracht.

Ook het intens streven naar goede werkattitudes en een verzorgde afwerking is belangrijk.
De deelcompetenties worden aangereikt op maat van elke leerling. Met het zicht op een concrete tewerkstelling wordt extra gericht geoefend op de gevraagde competenties vanuit het bedrijf.
Tijdens gans de opleiding trachten wij een gezonde werkhouding (werkplanning, orde, veiligheid) die bruikbaar is bij tewerkstelling bij te brengen.

ASV OV3 VISIE

Het algemene doel van de opleidingsvorm 3 (OV3) is het voorbereiden op de integratie van de leerlingen in het gewoon leef- en arbeidsmilieu. Daarom bieden wij binnen de lessen ASV voornamelijk functionele en praktische leerinhouden aan. De verschillende vormen van zelfstandigheid en sociale redzaamheid staan centraal in onze lessen. Onze leerlingen zelfstandig leren functioneren in onze maatschappij blijft ons hoofddoel.

Dankzij onze specifieke aanpak, het inrichten van kleine klasgroepen, het aanbieden van een veilig, aangepast leerklimaat, … zorgen we ervoor dat we op maat van elke leerling kunnen werken. Rekening houdend met ieders specifieke noden, die we noteren in het individueel aangepast curriculum.

De meerderheid van onze leerinhouden wordt projectmatig aangeboden. Ons hoofddoel blijft ernaar streven om zo functioneel mogelijk te werken. Zo vertrekken we vanuit de theorie toegepast in de praktijk. Enerzijds bieden we sommige thema’s aan aan de hand van educatieve uitstappen, anderzijds komen er ook gastsprekers getuigen over bepaalde onderwerpen. We proberen steeds zo dicht mogelijk bij de leefwereld van onze jongeren aan te sluiten zodat de lesinhouden stimulerend werken.

Essentieel voor OV3 is dat hierbij zowel aspecten van zelfredzaamheid als beroepsvoorbereiding aan bod komen. Het op elkaar afstemmen van het leeraanbod in de ASV- en BGV-lessen is daarbij erg belangrijk.

Binnen onze school stemmen we ASV & BGV beter op elkaar af in het totaalplaatje van de hele schoolloopbaan. Buiten constructief en veelvoudig overleg in het kader van de handelingsplanning, zetten we samen in op vakkennis.

Dit wil zeggen dat ASV de inzichten, vaardigheden en attitudes in het belang van een arbeidsvoorbereiding (stage) en de latere beroepsinschakeling van onze OV3-leerlingen ondersteunt.

De integratie van ASV en BGV bevordert het functioneel leren en motiveert de leerlingen tot het bereiken van de einddoelstelling: tewerkstelling in het reguliere arbeidsmilieu.