Welkom op BuSO Kristus Koning
Meer dan een school
Samen op weg naar een toekomst!

Bereikbaarheid van onze school

Fiets of bromfiets

Wie met de fiets/bromfiets/scooter naar school komt parkeert deze -op slot- in de stalling op een voorziene plaats. De stalling is gesloten tussen 08u30 en 16u20. Leerlingen die met de bromfiets komen kunnen een kastje gebruiken om hun helm veilig in op te bergen.

Schoolbus
Iedere dag kunnen de leerlingen gebruik maken van schoolbussen. Deze schoolbussen rijden volgens een route vastgelegd door het Ministerie van Onderwijs. Om dit vlot te laten verlopen voorzien we per gemeente enkele gemeenschappelijke haltes.

Een wettelijk bepaalde procedure verklaart een leerling al dan niet “rechthebbend” is. Rechthebbende leerlingen genieten gratis vervoer. Niet-rechthebbende kunnen met de schoolbus meerijden indien er een plaats vrij is. Ze betalen dan een bijdrage, berekend volgens de tarieven van De Lijn en stappen op aan één van de gemeenschappelijke haltes.

De leerlingen dienen zich te gedragen volgens het schoolbusreglement. Bij het begin van het schooljaar ontvangt elke betrokken leerling volledige informatie over het gebruik van de schoolbussen.

Lijnbus
Lijn Rooseveltplaats – BuSO Kristus Koning (60)
Vanuit Antwerpen Rooseveltplaats vertrekt er op geregelde tijdstippen een lijnbus naar onze school, en omgekeerd. Rechthebbende leerlingen maken gratis gebruik van deze lijnbus. Hij rijdt via de Bredabaan, de Oude Bareel en Schoten Markt naar het Kristus Koning Instituut. Leerlingen die hiervan gebruik wensen te maken nemen deze bus,
heenreis :
op maandagmorgen : om 9u30, aankomst te Kristus Koning om 10u08,
op andere dagen : om 7u30, aankomst te Kristus Koning om 08u08.
terugreis :
op woensdag : om 12u27, aankomst te Rooseveltplaats om 13u05,
op andere dagen : om 16u40, aankomst te Rooseveltplaats om 17u17.

Lijn Rooseveltplaats – Hoogstraten (60)
Ook vertrekt er ieder uur een bus vanuit de Rooseveltplaats naar Hoogstraten. Om onze school te bereiken moet men afstappen te St.-Job Kruispunt en vanaf daar nog twintig minuten te voet gaan.
Andersom is er eveneens ieder uur een lijnbus richting Antwerpen.