Basis Bouw

Metselen, bekisten, ijzervlechten en bestraten

Opleidingsfase
Aandacht voor handvaardigheid, technisch inzicht en werkattitude. Toepassen van aangeleerde technieken in individuele oefeningen. Uitvoeren van eenvoudig metselwerk.

Kwalificatiefase
Uitbreiden van basistechnieken.
Aanleren van basistechnieken voor het gebruik van machines.
Ervaring opdoen tijdens de stage.