Welkom op BuSO Kristus Koning
Meer dan een school
Samen op weg naar een toekomst!

Het team

Het directieteam is samengesteld uit de algemeen directeur (Bart Janssens & Tom Laforce), de adjunct-directeur (Bart Torfs) en de Technisch-adviseur-coördinator (Ann Roelands). In de werkingen van Schakel en Kompas is Annemie Aerts de leidinggevende en tevens zorgcoördinator.

Het lerarenkorps bestaat uit leerkrachten ASV (algemene en sociale vorming) en leerkrachten BGV (beroepsgerichte vorming).

Daarnaast beschikt de school over een uitgebreid team paramedici (psychologen, pedagogen, ergotherapeuten en sociaal verpleegkundigen) die instaan voor de communicatie tussen school, ouders & instellingen. Zij zorgen voor de leerlingbegeleiding en sturen de handelingsplanning aan. Ouders kunnen steeds op hen rekenen voor alle kleine en grote problemen.

Een uitgebreid secretariaat regelt verder alle administratie van de school, zoals de boekhouding, de leerlingenadministratie, de verzekeringen en het busvervoer.

Ten slotte is de informatica in handen van Stijn Kuppens.