Ons team is bijna 200 man/vrouw sterk

Het directieteam is samengesteld uit de algemeen directeur (Koen Bernaers & Toon Kustermans), de adjunct-directeur (Bart Torfs) en de Technisch-adviseur-coördinator (Patrick Van Buyten).

Het lerarenkorps bestaat uit leerkrachten ASV (algemene en sociale vorming) en leerkrachten BGV (beroepsgerichte vorming).

Daarnaast beschikt de school over een uitgebreid team paramedici (psychologen, pedagogen, ergotherapeuten en sociaal verpleegkundigen) die instaan voor de communicatie tussen school, ouders & instellingen. Zij zorgen voor de leerlingbegeleiding en sturen de handelingsplanning aan. Ouders kunnen steeds op hen rekenen voor alle kleine en grote problemen.

Een uitgebreid secretariaat regelt alle administratie van de school, zoals de boekhouding, de leerlingadministratie, de verzekeringen, het busvervoer enzoverder. Onder het tabblad “praktisch” kan je de belangrijkste telefoonnummers terugvinden.