Welkom op BuSO Kristus Koning
Meer dan een school
Samen op weg naar een toekomst!

De derde graad A-stroom bouwt verder op de kennis en vaardigheden die werden opgebouwd in de tweede graad. Een brede algemene vorming combineer je met natuur- en biotechnologisch wetenschappelijk denken. Je leert op basis van geïntegreerde STEM onderzoeken en probleemoplossend denken vanuit de wetenschappen biologie, chemie en fysica.  

Tot slot focussen we ook op de zelfstandigheid van onze leerlingen. We gaan met hen aan de slag om de juiste studiekeuze te maken en maken zo de brug van het secundair naar het hoger onderwijs. Daarnaast letten we ook heel hard op de zelfontplooiing in samenspraak met de ouders het hele netwerk van de leerling.